Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie przedstawionych przez kandydata informacji o sobie i rozmowy z komisją rekrutacyjną. Kandydat przygotowuje list motywacyjny zawierający – poza uzasadnieniem wyboru naszego liceum – zaprezentowane z jego perspektywy osiągnięcia, dążenia i plany. Wypełnia także formularz zgłoszeniowy.

01

List motywacyjny

Napisz w nim, dlaczego chcesz uczyć się w tej szkole. Przedstaw także ze swojej perspektywy swoje osiągnięcia, dążenia i plany.

03

TELEFONICZNE UMÓWIENIE SIĘ NA SPOTKANIE

Liceum skontaktuje się z Twoimi rodzicami i umówi się na spotkanie.

04

ROZMOWA Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ

Przyjdź razem z rodzicami w umówionym terminie na spotkanie.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji jesteśmy dostępni pod numerem telefonu:

WYBÓR ROZSZERZEŃ

W Ósemce nie musisz na początku wybierać rozszerzeń. Pomożemy Ci podjąć tę decyzję, pracując z twoimi talentami oraz zaznajamiając cię z tym jak wygląda nauka poszczególnych przedmiotów na poziomie licealnym.

PO TRZECH MIESIĄCACH, mając już tę wiedzę, w sposób bardziej odpowiedzialny i świadomy podejmiesz tą ważną dla ciebie decyzję.

W Ósemce język angielski jako jedna z kluczowych umiejętności nowoczesnego świata, jest zawsze na poziomie rozszerzonym. Dodatkowe przedmioty wybierasz z pośród języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, matematyki, fizyki i informatyki.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania lub chcesz posłuchać o Liceum - skontaktuj się z nami!

ILE TO KOSZTUJE?

Zarząd Fundacji Edukacja z Wartościami zmienił zasady dotyczące czesnego w Ósemce:

Czesne od września do czerwca wynosi 950,-, zaś czesne w lipcu i sierpniu oraz wpisowe zostały w roku szkolnym 2020/2021 zniesione. W szczególnych sytuacjach prosimy o kontakt.

EDUKACJA DOMOWA – CZYM JEST

Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą przewidziane jest w Ustawie o systemie oświaty. Homeschooling polega na tym, że uczeń zapisuje się do szkoły, ma legitymację szkolną, uczy się w domu, a świadectwa szkolne otrzymuje na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzanych w uzgodnionym terminie nie później niż w ostatnim dniu przed końcem roku szkolnego. Uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje sylabus na dany rok (program nauki wszystkich przedmiotów, wymagania i kryteria egzaminacyjne oraz przykładowe zadania) na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Nauka w naszej szkole stanowi WSPARCIE DLA EDUKACJI DOMOWEJ, stosuje innowacyjne rozwiązania – w tym metody eduScrum oraz elastyczny plan lekcji, to sprawia, że uwzględnia potrzeby różnych uczniów w tym na przykład uczęszczających do szkoły muzycznej czy uprawiających sport.

W Ósemce w ciągu roku systematycznie organizowane są tzw. „punkty kontrolne”, aby uczniowie mogli ocenić swoje postępy i stopień przygotowania do egzaminu.

EDUKACJA DOMOWA – PROCEDURY

Aby rozpocząć naukę w trybie edukacji domowej,
należy dopełnić następujących formalności:

Uwaga: w związku z sytuacją edukacji w czasie pandemii stan prawny się zmienia, aktualne informacje posiadają poradnie psychologiczno – pedagogiczne.


Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 29 kwietnia zmieniającym rozporządzenie z 20 marca b.r. w §13 pkt.16 w okresie czasowego ograniczenia działania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art.37 ust.2 pkt.2 lit. a Ustawy Prawo oświatowe, co oznacza, że do uzyskania zgody do realizacji obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

(Rozporządzenie z 29 kwietnia 2020 r. Poz. 781)

Jeśli do uzyskania zgody do realizacji obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej okaże się potrzebna, należy:

Wnioski

Formularz
zgłoszeniowy

Edukacja domowa
dokumenty

Wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zobacz, dlaczego uczniowie
wybierają Ósemkę

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Chcemy poznać naszych uczniów i dać im jak najwięcej możliwości pracy w świecie rzeczywistym, dlatego ważnym elementem naszej pracy będą regularne zjazdy, czy to w formie warsztatów na terenie Warszawy, czy weekendowych wypadów za miasto. Chcemy, aby było ich 8 w ciągu roku. Dodatkowo będziemy organizować mniej lub bardziej formalne spotkania w formie wyjść do teatrów i galerii, wycieczek rowerowych, gier terenowych, etc. Nic też nie stoi na przeszkodzie, abyście spotykali się w zespołach projektowych w świecie rzeczywistym!

Nie. Mimo, iż każdy prowadzony przez nas przedmiot musi się zakończyć egzaminem z komponentem ustnym i pisemnym, nie przewidujemy wielkiej sesji egzaminacyjnej na koniec roku szkolnego. Jesteśmy elastyczni i wspólnie planujemy zadania, możemy realizować przedmioty w różnym tempie, dzięki czemu będziesz gotowy przystąpić do części egzaminów znacznie wcześniej, po to, by odpowiednio wcześnie je zaliczyć i skupić się na innym przedmiocie. Same egzaminy będą sprawdzały opanowanie podstawy programowej, jednak mogą przyjąć różną formę w zależności od specyfiki przedmiotu. Na przykład z języka polskiego część ustna może mieć formę udziału w debacie, z biologii – może być rozmową na temat osiągnieć Twojej grupy projektowej.
Na przestrzeni 4 lat będziesz realizować mnóstwo projektów o bardzo zróżnicowanym charakterze. Część z nich będzie wymagała współpracy kilku osób, inne będą realizowane w parach, a jeszcze inne będą przedsięwzięciami indywidualnymi. W metodzie eduScrum uczestnicy dzielą się w grupy na zasadach doboru kompetencji, w przypadku projektów dwuosobowych będziecie mogli współpracować z wybranymi partnerami lub dostaniecie losowego współpracownika (bo i takie sytuacje czekają Was w życiu). Praca projektowa będzie dla Was mikrokosmosem interakcji społecznych i zawodowych, spodziewajcie się więc szerokiego wachlarza konfiguracji.
Jesteśmy liceum chrześcijańskim i DLATEGO jesteśmy otwarci na wszystkich! Zapraszamy do siebie ludzi z wartościami, chcących stworzyć z nami wspólnotę, która będzie się nawzajem wspierać i rozwijać. Codziennie odbywa się kwadrans biblijny; udział w nim nie jest obowiązkowy. Jeśli będziesz chciał uzyskać na świadectwie ocenę z religii, zorganizujemy przygotowanie do egzaminu klasyfikacyjnego.
Rozszerzenie z języka angielskiego jest w Ósemce standardem, dlatego wszyscy uczniowie będą mieli tygodniowo 4 godziny zajęć z języka angielskiego. Dodatkowo prowadzone będą dwa przedmioty w języku angielskim: Życie i kariera oraz Nauki społeczne. Wszyscy uczniowie Ósemki przystąpią do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, ale spodziewamy się, że ich umiejętności na koniec liceum będą znacznie wykraczały ponad ten pułap.

Kontakt

Telefon: 22 486 35 38
Email:
Nowoursynowska 154A
02-797 Warszawa